Keď je zapnutá funkcia pohybu výfukových lamiel, lamely zostávajú v horizontálnej polohe

Lamely zostávajú v rovnakej polohe, keď teplota v miestnosti dosiahne nastavenú úroveň a termostat sa vypne. Keď je termostat vypnutý, lamely sa nepohybujú.