Čerpadlo kondenzátu pokračuje v prevádzke aj po zastavení prevádzky chladenia

Po zastavení prevádzky klimatizačnej jednotky pokračuje čerpadlo kondenzátu v prevádzke niekoľko minút, aby vypustilo kondenzát z kondenzačnej vaničky.