Specifications Table for UATYQ-AFC2Y1

UATYQ20AFC2Y1 UATYQ25AFC2Y1 UATYQ30AFC2Y1 UATYQ45AFC2Y1 UATYQ50AFC2Y1 UATYQ55AFC2Y1 UATYQ65AFC2Y1 UATYQ75AFC2Y1 UATYQ90AFC2Y1 UATYQ100AFC2Y1 UATYQ115AFC2Y1
Chladiaci výkon Men. kW 19.5 (1) 28.0 (1) 30.4 (1) 44.1 (1) 49.2 (1) 51.6 (1) 63.5 (1) 73.9 (1) 90.3 (1) 101.6 (1) 106.8 (1)
  With 30% fresh air kW 20.9 30.0 32.5 47.2 52.3 55.1 68.1 78.9 96.7 108.2 114.2
Vykurovací výkon Men. kW 17.9 (2) 27.0 (2) 31.3 (2) 46.1 (2) 51.9 (2) 56.3 (2) 63.8 (2) 76.6 (2) 93.3 (2) 104.5 (2) 114.2 (2)
Vstup napájania Chladenie Men. kW 6.6 (1) 10.0 (1) 12.0 (1) 17.0 (1) 19.7 (1) 22.5 (1) 23.6 (1) 29.7 (1) 33.8 (1) 39.0 (1) 44.3 (1)
  Kúrenie Men. kW 5.8 (2) 8.00 (2) 9.6 (2) 14.6 (2) 16.3 (2) 18.1 (2) 20.0 (2) 25.1 (2) 29.9 (2) 33.2 (2) 37.3 (2)
EER 2.94 (3), 3.14 (6) 2.79 (3), 3.08 (6) 2.54 (3), 2.67 (6) 2.60 (3), 2.74 (6) 2.50 (3), 2.60 (6) 2.29 (3), 2.41 (6) 2.69 (3), 2.85 (6) 2.49 (3), 2.61 (6) 2.67 (3), 2.82 (6) 2.60 (3), 2.73 (6) 2.41 (3), 2.53 (6)
COP 3.07 (3), 3.37 (6) 3.38 (3), 3.75 (6) 3.26 (3), 3.56 (6) 3.15 (3), 3.42 (6) 3.19 (3), 3.48 (6) 3.11 (3), 3.40 (6) 3.20 (3), 3.64 (6) 3.05 (3), 3.31 (6) 3.12 (3), 3.38 (6) 3.15 (3), 2.43 (6) 3.06 (3), 3.35 (6)
Chladenie Výkon P návrh kW 19.5 28.0 30.4 44.1 49.2 51.6 63.5 73.9 90.3 101.6 106.8
  ηs, c %                   137.9  
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Výkon P návrh kW 17.9 27.0 31.3 46.1 52.0 56.3 63.8 76.6 93.0 104.5 114.2
  ηs, h %                   125.3  
Výparník Prívodná strana Smer vyfukovania vzduchu   Čelný, Ľavý Čelný, Ľavý Čelný, Ľavý Čelný, Ľavý, Vpravo, Spodok Čelný, Ľavý, Vpravo, Spodok Čelný, Ľavý, Vpravo, Spodok Ľavý, Vpravo, Spodok Ľavý, Vpravo, Spodok Ľavý, Vpravo, Spodok Ľavý, Vpravo, Spodok Ľavý, Vpravo, Spodok
    Ventilátor Prietok vzduchu m³/h                   23,650  
      Nominálne ESP Pa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
  Odvodná strana Smer nasávania vzduchu   Rear Rear Rear Rear Rear Rear Right-Rear Right-Rear Right-Rear Right-Rear Right-Rear
  Čistý vzduch Štandard   Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
    Pomer Štandard % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
      Vo voľnom chladení % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Condenser Prietok vzduchu Chladenie m³/h                   44,000  
  Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
    GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
    Náplň TCO2Eq 15.7 27.1 27.1 35.5 35.5 35.5 31.3 31.3 41.8 43.8 48.0
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 1,576 (6) 2,126 (6) 2,126 (6) 1,799 (6) 1,799 (6) 1,799 (6) 1,799 (6) 1,799 (6) 2,180 (6) 2,180 (6) 2,180 (6)
    Šírka mm 1,828 1,828 1,828 2,712 2,712 2,712 4,675 4,675 4,875 4,875 4,875
    Hĺbka mm 1,762 1,762 1,762 2,263 2,263 2,263 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252
Hmotnosť Jednotka kg 679 788 788 1,098 1,251 1,277 1,698 1,726 1,906 1,914 1,966
Casing Colour   RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
Hladina akustického tlaku Chladenie dBA 60 (5) 60 (5) 60 (5) 61 (5) 63 (5) 63 (5) 64 (5) 64 (5) 65 (5) 65 (5) 65 (5)
Akustický výkon Chladenie dBA 77 (4) 78 (4) 78 (4) 79 (4) 81 (4) 81 (4) 83 (4) 83 (4) 85 (4) 85 (4) 85 (4)
Prevádzkový rozsah Chladenie Min. °CDB                   0  
    Max. °CDB                   47  
  Kúrenie Min. °CWB                   -12.1  
    Max. °CWB                   19.5  
Power supply Phase   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Current Recommended fuses A 25 32 40 50 63 63 80 100 100 125 125
Poznámky (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (1) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 27°C DB, 19°C WB; Vonkajší vzduch 35°C DB, 24°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018
  (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018 (2) - Podmienky pre výpočet: Okolitý vzduch 20°C DB, 15°C WB; Vonkajší vzduch 7°C DB, 6°C WB. 100% recirkulovaný vzduch; vypočítané podľa EN 14511/2018
  (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018 (3) - Vypočítané podľa EN 14511/2018
  (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky (4) - Akustický výkon vo voľnom poli vypočítaný podľa normy ISO 3744. Hodnoty odkazujú len na verziu základnej jednotky
  (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu (5) - Priemerná hladina akustického tlaku pri 1 m vo voľnom poli na odrazovom povrchu
  (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety (6) - Max. rozmery vonkajšej jednotky bez palety
Vykurovací výkon With 30% fresh air kW                   106.0