Specifications Table for RXYSQ-TY9

RXYSQ4T8YB9 RXYSQ5T8YB9 RXYSQ6T8YB9
Recommended combination 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB
Chladiaci výkon Nom., c kW 12.1 (1) 14.0 (1) 15.5 (1)
Vykurovací výkon Nom., h kW 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
  Nom. ot. 6°CWB kW 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
Príkon - 50Hz Kúrenie Nom. ot. 6°CWB kW 2.68 (2) 3.27 (2) 3.97 (2)
COP at nom. capacity 6°CWB kW/kW 4.52 4.28 3.90
SCOP 3.9 4.2 4.4
SEER 6.8 6.6 6.8
ηs,c % 269.2 260.5 268.3
ηs,h % 154.4 164.5 174.1
Chladenie Podmienka A (35°C – 27/19) EERd   3.1 2.6 2.6
    Pdc kW 12.1 14.0 15.5
  Podmienka B (30°C – 27/19) EERd   5.2 4.8 4.8
    Pdc kW 8.9 10.3 11.4
  Podmienka C (25°C – 27/19) EERd   9.3 8.9 9.1
    Pdc kW 5.7 6.6 7.3
  Podmienka D (20°C – 27/19) EERd   13.0 14.2 15.1
    Pdc kW 4.3 4.5 4.6
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) TBivalent COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.4 2.4 2.5
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 8.0 9.2 10.2
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
  TOL COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.4 2.4 2.5
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 8.0 9.2 10.2
    Tol (teplotný prevádzkový limit) °C -10 -10 -10
  Podmienka A (-7°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.7 2.8 2.9
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 7.0 8.1 9.0
  Podmienka B (2°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   3.6 3.8 4.0
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 4.3 5.0 5.5
  Podmienka C (7°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   5.7 6.1 6.5
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.4 3.5 3.6
  Podmienka D (12°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   7.0 7.6 8.1
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 4.1 4.1 4.3
Rozsah výkonu HP 4 5 6
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Vnútorné spojenie indexu Min.   50.0 62.5 70.0
  Max.   130.0 162.5 182.0
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 1,345 1,345 1,345
    Šírka mm 900 900 900
    Hĺbka mm 320 320 320
Hmotnosť Jednotka kg 104 104 104
Kompresor Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Min. °CDB -5.0 -5.0 -5.0
    Max. °CDB 46.0 46.0 46.0
  Kúrenie Min. °CWB -20.0 -20.0 -20.0
    Max. °CWB 15.5 15.5 15.5
Akustický výkon Cooling Men. dBA 68.0 (4) 69.0 (4) 70.0 (4)
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 50.0 (5) 51.0 (5) 51.0 (5)
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Náplň kg 3.6 3.6 3.6
  Náplň TCO2Eq 7.5 7.5 7.5
Piping connections Kvapalina Type   Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie
    OD mm 10 10 10
  Plyn Type   Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 15.9 15.9 19.1
  Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 300 (6) 300 (6) 300 (6)
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1 1
  Návod na prevádzku 1 1 1
  Pripájanie potrubia 1 1 1
Power supply Name   Y1 Y1 Y1
  Phase   3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencia Hz 50 50 50
  Napätie V 380-415 380-415 380-415
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m
  (3) - Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX, RA, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%). (3) - Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX, RA, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%). (3) - Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX, RA, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku. (4) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku. (4) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku.
  (5) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. (5) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. (5) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.
  (6) - Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku (6) - Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku (6) - Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku
  (7) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB (7) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB (7) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB
  (8) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. Táto jednotka používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd. (8) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. Táto jednotka používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd. (8) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. Táto jednotka používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd.
  (9) - MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd. (9) - MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd. (9) - MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd.
  (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).
  (11) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (11) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (11) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.
  (12) - FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora (12) - FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora (12) - FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora
  (13) - Automatická hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S s pokročilou funkciou úspory energie (prevádzka s riadením variabilnej teploty chladiva). (13) - Automatická hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S s pokročilou funkciou úspory energie (prevádzka s riadením variabilnej teploty chladiva). (13) - Automatická hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S s pokročilou funkciou úspory energie (prevádzka s riadením variabilnej teploty chladiva).
  (14) - Štandardná hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S bez pokročilej funkcie úspory energie. (14) - Štandardná hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S bez pokročilej funkcie úspory energie. (14) - Štandardná hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S bez pokročilej funkcie úspory energie.
  (15) - Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. (15) - Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. (15) - Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti.
  (16) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (16) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (16) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.
  (17) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (17) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (17) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
  (18) - Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku. (18) - Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku. (18) - Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku.
  (19) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu (19) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu (19) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu
  (20) - Ssc: skratový výkon (20) - Ssc: skratový výkon (20) - Ssc: skratový výkon