Specifications Table for RXYQ-T8

RXYQ8T7Y1B8 RXYQ24T7Y1B8 RXYQ38T7Y1B8
Systém Outdoor unit module 1   RXYQ8T RXYQ8T
  Modul vonkajšej jednotky 2   RXYQ16T RXYQ10T
  Modul vonkajšej jednotky 3     RXYQ20T
Recommended combination 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB
Chladiaci výkon Nom., c kW 22.4 (1) 67.4 (1) 102.4 (1)
Vykurovací výkon Nom., h kW 13.7 36.9 58.2
SCOP 3.6 3.7 3.7
SEER 5.4 5.5 5.4
Space cooling Podmienka A (35°C – 27/19) EERd   2.5 2.2 2.2
    Pdc kW 22.4 67.4 102.4
  Podmienka B (30°C – 27/19) EERd   4.1 4.0 3.9
    Pdc kW 16.5 49.7 75.5
  Podmienka C (25°C – 27/19) EERd   6.4 6.7 6.6
    Pdc kW 10.6 31.9 48.5
  Podmienka D (20°C – 27/19) EERd   8.7 9.5 10.0
    Pdc kW 4.8 14.3 21.6
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) TBivalent COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.0 1.8 2.1
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 13.7 36.9 58.2
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
  TOL COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.0 1.8 2.1
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 13.7 36.9 58.2
    Tol (teplotný prevádzkový limit) °C -10 -10 -10
  Podmienka A (-7°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.3 2.2 2.4
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 12.1 32.6 51.5
  Podmienka B (2°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   3.1 3.2 3.4
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 7.4 19.8 31.3
  Podmienka C (7°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   6.4 6.0 5.4
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 5.7 12.8 20.1
  Podmienka D (12°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   8.4 8.4 6.7
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 6.6 6.6 9.0
Rozsah výkonu HP 8 24 38
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Vnútorné spojenie indexu Min.   100.0 300.0 475.0
  Max.   260.0 780.0 1,235.0
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 1,685    
    Šírka mm 930    
    Hĺbka mm 765    
Weight Jednotka kg 187    
Ventilátor Atmosférický tlak vonkajšieho prostredia Max. Pa 78    
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený skrutkový kompresor    
Prevádzkový rozsah Chladenie Min. °CDB -5.0    
    Max. °CDB 43.0    
  Kúrenie Min. ° CWB -20.0    
    Max. ° CWB 15.5    
Úroveň akustického výkonu Chladenie Men. dBA 78.0 (4) 86.6 (4) 88.9 (4)
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 58.0 (5) 65.0 (5) 67.2 (5)
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Náplň kg 5.9    
  Náplň TCO2Eq 12.3    
Pripojenia potrubí Liquid Typ   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 9.52 15.9 19.1
  Plyn Typ   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 19.1 34.9 41.3
  Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6)
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1 1
  Návod na prevádzku 1 1 1
  Pripájanie potrubia 1 1 1
Power supply Názov   Y1 Y1 Y1
  Fáza   3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencia Hz 50 50 50
  Napätie V 380-415 380-415 380-415
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m
  (3) - Skutočný počet pripojiteľných vnútorných jednotiek závisí od typu vnútornej jednotky (vnútorná jednotka VRV, Hydrobox, vnútorná jednotka RA a pod.) a obmedzenia indexu pripojenia pre systém (50% < = CR < = 130%) (3) - Skutočný počet pripojiteľných vnútorných jednotiek závisí od typu vnútornej jednotky (vnútorná jednotka VRV, Hydrobox, vnútorná jednotka RA a pod.) a obmedzenia indexu pripojenia pre systém (50% < = CR < = 130%) (3) - Skutočný počet pripojiteľných vnútorných jednotiek závisí od typu vnútornej jednotky (vnútorná jednotka VRV, Hydrobox, vnútorná jednotka RA a pod.) a obmedzenia indexu pripojenia pre systém (50% < = CR < = 130%)
  (4) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku. (4) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku. (4) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku.
  (5) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. (5) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. (5) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.
  (6) - Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku (6) - Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku (6) - Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku
  (7) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB (7) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB (7) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB
  (8) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. Táto jednotka používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd. (8) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. Táto jednotka používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd. (8) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. Táto jednotka používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd.
  (9) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc (9) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc (9) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc
  (10) - MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd. (10) - MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd. (10) - MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd.
  (11) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (11) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (11) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).
  (12) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (12) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (12) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.
  (13) - FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora (13) - FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora (13) - FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora
  (14) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (14) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (14) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.
  (15) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (15) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (15) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
  (16) - AUTOMATICKÁ HODNOTA ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV4 s pokročilou funkciou úspornej prevádzky (variabilná teplota chladiva) (16) - AUTOMATICKÁ HODNOTA ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV4 s pokročilou funkciou úspornej prevádzky (variabilná teplota chladiva) (16) - AUTOMATICKÁ HODNOTA ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV4 s pokročilou funkciou úspornej prevádzky (variabilná teplota chladiva)
  (17) - ŠTANDARDNÁ HODNOTA ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV4 bez pokročilej funkcie úspornej prevádzky (17) - ŠTANDARDNÁ HODNOTA ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV4 bez pokročilej funkcie úspornej prevádzky (17) - ŠTANDARDNÁ HODNOTA ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV4 bez pokročilej funkcie úspornej prevádzky
  (18) - Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. (18) - Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. (18) - Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti.
  (19) - Systém akustického tlaku [dBA] = 10*log [10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, Jednotka B = B dBA, Jednotka C = C dBA (19) - Systém akustického tlaku [dBA] = 10*log [10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, Jednotka B = B dBA, Jednotka C = C dBA (19) - Systém akustického tlaku [dBA] = 10*log [10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, Jednotka B = B dBA, Jednotka C = C dBA
  (20) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu (20) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu (20) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu
  (21) - Ssc: skratový výkon (21) - Ssc: skratový výkon (21) - Ssc: skratový výkon
  (22) - Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku. (22) - Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku. (22) - Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku.
  (23) - Údaje multi kombinácie (22~54HP) zodpovedajú štandardnej multi kombinácii (23) - Údaje multi kombinácie (22~54HP) zodpovedajú štandardnej multi kombinácii (23) - Údaje multi kombinácie (22~54HP) zodpovedajú štandardnej multi kombinácii