Specifications Table for RXL-K

RXL20K3V1B RXL25K3V1B RXL35K2V1B RXL42K2V1B RXL50K2V1B
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 550 550 550 550 735
    Šírka mm 765 765 765 765 825
    Hĺbka mm 285 285 285 285 300
Hmotnosť Jednotka kg 34 34 34 39 47
Kompresor Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Super nízke cfm     1,063 1,080 1,727
    Kúrenie Super nízke cfm     904 960 1,522
Motor ventilátora Rýchlosť Chladenie Super nízke ot/min 780 780 780 790 670
    Kúrenie Super nízke ot/min 740 740 740 780 670
Akustický výkon Chladenie dBA 61 62 61 61 63
  Vykurovanie dBA 62 62 61 62 63
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 46 46 48 48 48
  Kúrenie Vysoké dBA 47 47 48 48 48
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Náplň kg 1.0 1.05 1.2 1.3 1.7
  Náplň TCO2Eq 2.1 2.2 2.5 2.7 3.5
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Dodatočná náplň chladiva kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 15 15 15 15 20
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1 1 1 1
  Vypúšťacia skrutka 1        
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Poznámky (1) - Ohrievač kondenzačnej vaničky je namontovaný vo vonkajšej jednotke (1) - Ohrievač kondenzačnej vaničky je namontovaný vo vonkajšej jednotke (1) - Ohrievač kondenzačnej vaničky je namontovaný vo vonkajšej jednotke (1) - Ohrievač kondenzačnej vaničky je namontovaný vo vonkajšej jednotke (1) - Ohrievač kondenzačnej vaničky je namontovaný vo vonkajšej jednotke
  (2) - 220 V (2) - 220 V (2) - 220 V (2) - 220 V (2) - 220 V
  (3) - 230 V (3) - 230 V (3) - 230 V (3) - 230 V (3) - 230 V
  (4) - 240 V (4) - 240 V (4) - 240 V (4) - 240 V (4) - 240 V
  (5) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (5) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (5) - Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť. (5) - Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť. (5) - Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť.
      (6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny