Specifications Table for RXK-A

RXK25AV1B RXK35AV1B RXK60AV1B RXK50AV1B
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 550 550 753 628
    Šírka mm 658 658 855 855
    Hĺbka mm 289 289 328 328
Weight Jednotka kg 24 26 44 37
Kompresor Typ   Hermetický rotačný Hermetický rotačný Hermetický rotačný Hermetický rotačný
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 45 46 51 51
  Kúrenie Men. dBA 45 46 51 51
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Náplň kg 0.74 1.00 1.45 1.25
  Náplň TCO2Eq 1.5 2.1 3.0 2.6
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Power supply Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) (1) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) (1) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) (1) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)
  (2) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. (2) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. (2) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. (2) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.
  (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny