Specifications Table for RQEQ-P3

RQEQ140PY13 RQEQ180PY13 RQEQ212PY13
Chladiaci výkon Nom., c kW 14.0 18.0 20.0
  Men. kW 14.0 (1) 18.0 (1) 21.2 (1)
Vykurovací výkon Nom., h kW 16.0 20.0 22.4
  Men. kW 16.0 (2) 20.0 (2) 22.4 (2)
Chladenie Podmienka A (35°C – 27/19) EERd   2.54 2.22 1.74
    Pdc kW 14.0 18.0 20.0
  Podmienka B (30°C – 27/19) EERd   4.40 3.86 3.63
    Pdc kW 10.3 13.3 14.7
  Podmienka C (25°C – 27/19) EERd   7.31 6.89 6.57
    Pdc kW 6.63 8.53 9.47
  Podmienka D (20°C – 27/19) EERd   9.29 9.54 9.64
    Pdc kW 5.01 4.94 4.95
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) TBivalent COPd (deklarovaná hodnota COP)   1.92 1.84 1.64
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 8.5 10.6 11.9
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
  TOL COPd (deklarovaná hodnota COP)   1.92 1.84 1.64
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 8.5 10.6 11.9
  Podmienka A (-7°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.20 2.22 2.20
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 7.52 9.40 10.5
  Podmienka B (2°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   3.42 3.56 3.92
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 4.58 5.72 6.41
  Podmienka C (7°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   4.84 5.26 5.40
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.29 3.68 4.12
  Podmienka D (12°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   6.43 6.82 6.88
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 4.18 4.40 4.44
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 1,680 1,680 1,680
    Šírka mm 635 635 635
    Hĺbka mm 765 765 765
Hmotnosť Jednotka kg 175 175 179
Kompresor Type   Hermeticky utesnený skrutkový kompresor Hermeticky utesnený skrutkový kompresor Hermeticky utesnený skrutkový kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Min. °CDB -5 -5 -5
    Max. °CDB 43 43 43
  Kúrenie Min. °CWB -20 -20 -20
    Max. °CWB 15.5 15.5 15.5
Akustický výkon Cooling Men. dBA 79 83 87
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Náplň kg 10.3 10.6 11.2
  Náplň TCO2Eq 21.5 22.1 23.4
Piping connections Kvapalina Type   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 9.52 9.52 9.52
  Plyn Type   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 15.9 19.1 19.1
  Vypúšťaný plyn OD mm 12.7 15.9 15.9
    Typ   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
Power supply Name   Y1 Y1 Y1
  Phase   3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50
  Napätie V 380-415 380-415 380-415
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m
  (3) - Hodnoty hluku sa merajú v bezodrazovej komore. Hladina hluku prevádzky bude vyššia ako táto hodnota v závislosti od podmienok prevádzky, odrazeného zvuku a okolitého hluku. (3) - Hodnoty hluku sa merajú v bezodrazovej komore. Hladina hluku prevádzky bude vyššia ako táto hodnota v závislosti od podmienok prevádzky, odrazeného zvuku a okolitého hluku. (3) - Hodnoty hluku sa merajú v bezodrazovej komore. Hladina hluku prevádzky bude vyššia ako táto hodnota v závislosti od podmienok prevádzky, odrazeného zvuku a okolitého hluku.
  (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB
  (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.
  (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora
  (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
  (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.
  (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA
  (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).
  (11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny