Specifications Table for RIO H

RIO_H68_UK_403790 RIO_H68_EU_403766 RIO_H100_UK_403791 RIO_H100_EU_403767 RIO_H125_UK_403792 RIO_H125_EU_403768 RIO_H150_UK_403793 RIO_H150_EU_403769
Poznámky (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy A, postup testovania podľa normy EN 16901 (ak bolo LED k dispozícii, zapnuté na 12 hod.) (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy A, postup testovania podľa normy EN 16901 (ak bolo LED k dispozícii, zapnuté na 12 hod.) (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy A, postup testovania podľa normy EN 16901 (ak bolo LED k dispozícii, zapnuté na 12 hod.) (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy A, postup testovania podľa normy EN 16901 (ak bolo LED k dispozícii, zapnuté na 12 hod.) (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy A, postup testovania podľa normy EN 16901 (ak bolo LED k dispozícii, zapnuté na 12 hod.) (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy A, postup testovania podľa normy EN 16901 (ak bolo LED k dispozícii, zapnuté na 12 hod.) (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy A, postup testovania podľa normy EN 16901 (ak bolo LED k dispozícii, zapnuté na 12 hod.) (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy A, postup testovania podľa normy EN 16901 (ak bolo LED k dispozícii, zapnuté na 12 hod.)