VRV IV+ s rekuperáciou tepla

VRV IV+ - REYQ-U

Najlepšia účinnosť a; maximálny komfort

REYQ-U

Vlastnosti produktu

 • Výberom tohto výrobku s LOOP od spoločnosti Daikin podporujete opätovné využitie chladiva
 • Plne integrované riešenie s rekuperáciou tepla pre maximálnu účinnosť s hodnotami COP až do 8!
 • Bezplatné vykurovanie a príprava teplej pitnej vody prenosom tepla z miestností vyžadujúcich chladenie do miestností vyžadujúcich vykurovanie alebo teplú vodu
 • Ideálny osobný komfort pre hostí/nájomníkov súčasným chladením aj vykurovaním
 • Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV; : variabilná teplota chladiva, kontinuálne vykurovanie, VRV konfigurátor, 7-segmentový displej a plne invertorové kompresory, výmenník tepla na 4 stranách, PCB chladené chladivom, nový motor ventilátora na jednosmerný prúd
 • Pokrýva všetky tepelné potreby budovy jediným dodávateľom: presná regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky a teplovzdušné clony Biddle
 • Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu sezónnu účinnosť a; komfort s ekvitermickou funkciou variabilnej teploty chladiva. Zlepšená sezónna účinnosť až o 28%. Zabezpečením vysokých teplôt vyfukovaného vzduchu už nedochádza k studenému prievanu
 • Nepretržitý komfort: Unikátna technológia nepretržitého vykurovania robí zo systému VRV IV najlepšiu alternatívu k bežným vykurovacím systémom
 • Voľná kombinácia vonkajších jednotiek na dodržanie požiadaviek inštalačného priestoru alebo účinnosti
 • Hodí sa do každej budovy, keďže je možná aj vnútorná montáž (vysoký externý statický tlak až 78,4 Pa). Vnútorná montáž vedie k menšej dĺžke potrubia, nižším nákladom na montáž, zvýšenej účinnosti a lepšej vizuálnej estetike
 • Zjednodušená inštalácia a; zaručená optimálna účinnosť s automatickým plnením a; testovaním
 • Jednoduché dodržiavanie smernice F-plyn vďaka automatickej kontrole úniku chladiva
 • Široká flexibilita potrubia: 30 m vnútorné prevýšenie, maximálna dĺžka potrubia: 190 m, celková dĺžka potrubia: 1 000 m
 • Možnosť rozšíriť prevádzkový rozsah pri chladení so znížením na -20°C pri technickom chladení takých miestností ako sú serverovne
 • Schopnosť samostatne riadiť každú z klimatizovaných zón znižuje prevádzkové náklady systému VRV na absolútne minimum
 • Inštaláciou po etapách rozložíte inštalačné náklady
 • Udržujte svoj systém v najlepšom stave cez službu Daikin Cloud:: monitorovanie 24 hodín a 7 dní v týždni pre maximálnu účinnosť, predĺžená životnosť a okamžitá servisná podpora vďaka predvídaniu porúch

Výhody

 • Invertor

  Invertor

  Kompresory invertora neustále nastavujú rýchlosť kompresora podľa aktuálnej potreby. Spustenia a zastavenia pri nižšej spotrebe energie vplývajú na zníženie celkovej spotreby energie (až o 30 %) a stabilizujú teploty.

Technické detaily

Dokumentácia

Vyhlásenie o zhode
Stiahnite si jazyk