Specifications Table for FUQ-C / RR-BV3

FUQ100CVEB / RR100B8V3B FUQ71CVEB / RR71B8V3B
Chladiaci výkon Men. kW 10.0 (3) 7.1 (3)
Nominálna účinnosť EER   2.61 2.63
  Ročná spotreba energie kWh 1,915 1,350
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   D D
Poznámky (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)
  (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)
  (3) - Chladenie: vnútorná teplota: 27°CDB, 19,0°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m (horizontálna); úroveň hladiny: 0 m (3) - Chladenie: vnútorná teplota: 27°CDB, 19,0°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m (horizontálna); úroveň hladiny: 0 m
  (4) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys (impedancia systému) ≤ Zmax. (4) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys (impedancia systému) ≤ Zmax.
  (5) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A. (5) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A.
  (6) - Impedancia systému (6) - Impedancia systému
  (7) - Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu (7) - Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu
  (8) - Skratový výkon (8) - Skratový výkon
  (9) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (9) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž