Specifications Table for FVXM-F / RXM-R9

FVXM25FV1B9 / RXM25R5V1B9 FVXM35FV1B9 / RXM35R5V1B9
Chladiaci výkon Min. kW 1.30 1.40
  Max. kW 3.00 3.80
  Men. kW 2.50 3.50
Nominálna účinnosť Ročná spotreba energie kWh 298 545
  EER   4.20 3.21
  COP   4.42 3.78
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A
    Vykurovanie   A A
Vykurovací výkon Men. kW 3.40 4.50
  Min. kW 1.30 1.40
  Max. kW 4.50 5.00
Poznámky (1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch
  (2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
  (3) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (3) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;
  (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.