Specifications Table for FTXJ-MS / 3MXM-N8

FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 3MXM40N2V1B8
Chladiaci výkon Men. kW 4.00
Nominálna účinnosť Annual energy consumption kWh 482
  EER   4.15
  COP   3.95
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A
    Vykurovanie   A
Vykurovací výkon Men. kW 4.60
Poznámky (1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;
  (2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.
  (3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
  (4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch