Specifications Table for FDA-A / RZQ-C

FDA200AXVEB / RZQ200C7Y1B FDA250AXVEB / RZQ250C7Y1B
Chladiaci výkon Men. kW 19.0 (1) 22.0 (1)
Chladenie priestoru SEER   4.60 4.60
  Ročná spotreba energie kWh/a 2,478 2,869
  Výkon P návrh kW 19.0 22.0
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Výkon P návrh kW 16.7 17.5
  SCOP/A   3.40 3.40
  Ročná spotreba energie kWh/a 6,875 7,205
Vykurovací výkon Men. kW 22.4 (2) 24.0 (2)
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m
  (3) - Táto hodnota nezahŕňa klesajúci výkon pri rozmrazovaní. (3) - Táto hodnota nezahŕňa klesajúci výkon pri rozmrazovaní.