Specifications Table for FCAG-A / AZQS-B(8)V1

FCAG100AVEB / AZQS100B8V1B FCAG125AVEB / AZQS125B8V1B FCAG140AVEB / AZQS140B8V1B FCAG71AVEB / AZQS71B2V1B
Chladiaci výkon Men. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.0 (1) 6.80 (1)
Chladenie SEER   5.50 5.16 5.94 5.70
  Ročná spotreba energie kWh/a 605 1,406 1,314 418
  Výkon P návrh kW 9.50 12.1 13.0 6.80
  Trieda energetickej účinnosti   A     A+
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Výkon P návrh kW 7.60 7.78 11.6 6.33
  SCOP/A   3.85 3.67 3.96 4.00
  Trieda energetickej účinnosti   A     A+
  Ročná spotreba energie kWh/a 2,762 2,969 4,089 2,216
Nominálna účinnosť Ročná spotreba energie kWh 1,480     1,093
  EER   3.21 (3) 2.22 (3) 2.63 (3) 3.11 (3)
  COP   3.50 (3) 3.41 (3) 3.30 (3) 3.61 (3)
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A     B
    Vykurovanie   B     A
Vykurovací výkon Men. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2) 7.50 (2)
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m
  (3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ