Specifications Table for FBQ-D / RZQSG-L(8)Y1

FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQSG140L7Y1B
Chladiaci výkon Men. kW     9.5 (2) 12.0 (2)       13.4 (2)
Chladenie SEER   5.10 5.10 5.61 5.47 4.80 4.80 4.80
  Ročná spotreba energie kWh/a 652 652 593 768 875 875 875
  Výkon P návrh kW 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00
  Trieda energetickej účinnosti   A A A+ A B B B
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Výkon P návrh kW 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
  SCOP/A   3.80 3.80 4.15 4.01 3.80 3.80 3.80
  Trieda energetickej účinnosti   A A A+ A+ A A A
  Ročná spotreba energie kWh/a 2,800 2,800 2,564 2,653 2,800 2,800 2,800
Nominálna účinnosť Ročná spotreba energie kWh     1,418 1,858
  EER       3.35 (1) 3.23 (1)       3.06 (1)
  COP       3.67 (1) 3.63 (1)       3.40 (1)
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie       A A
    Vykurovanie       A A
Vykurovací výkon Men. kW     10.80 (2) 13.50 (2)       15.50 (2)
Poznámky     (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ       (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
      (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž       (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž
      (3) - Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES (3) - Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES
      (4) - Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825 (4) - Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825
  (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ     (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ