Specifications Table for ETBX16E9W

ETBX16EF9W
Hladina akustického tlaku Men. dBA 30.0 (5)
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB 0 (6)
    Strana vody Max. °C 0 (6)
      Min. °C 0 (6)
  Heating Strana vody Max. °C 0 (6)
      Min. °C 0 (6)
Úroveň akustického výkonu Nom. dBA 44.0 (4)
Vonkajšie rozmery Jednotka Šírka mm 440
    Hĺbka mm 390
    Výška mm 840
Opláštenie Materiál   Živica, oceľový plech
  Farba   Biela + čierna
Hmotnosť Jednotka kg 38.0
Elektrický ohrievač Odporúčané poistky A 20.000 (9)
  Zdroj napájania Frekvencia Hz 50
    Napätie V 400
    Názov   9W
    Fáza   3
Power supply Názov   Pozrite si poznámku 8
Poznámky (1) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).
  (2) - Vrátane potrubia + záložného ohrievača; bez expanznej nádoby
  (3) - Bez vody v jednotke. Toto min. množstvo vody je dostatočné pri väčšine použití. Počas dôležitých procesov môže byť potrebné viac vody.
  (4) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (5) - Hodnota sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Uvedená hladina akustického tlaku sa meria s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C.
  (6) - Pozrite si prevádzkový rozsah jednotky.
  (7) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.
  (8) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie.
  (9) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)