Specifications Table for ETBH16E9W / EPRA014-018DV

ETBH16EF9W / EPRA14DAV3 ETBH16EF9W / EPRA16DAV3 ETBH16EF9W / EPRA18DAV3
COP 4.67 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
Vykur. priestoru Priemerné podnebie – výstup vody 55°C Všeobecné Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A++ A++ A++
      ηs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 140 140 140
      SCOP   3.58 3.58 3.58
Vykurovací výkon Men. kW 5.69 (2) 9.00 (2) 9.00 (2)
  Min. kW 3.70 (1) 3.96 (1) 4.40 (1)
  Max. kW 10.18 (1) 10.91 (1) 12.12 (1)
Príkon Kúrenie Max. kW 2.09 (5) 2.24 (5) 2.49 (5)
    Min. kW 0.88 (5) 0.95 (5) 1.05 (5)
    Men. kW 1.22 (2) 1.80 (2) 1.80 (2)
Poznámky (1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C (1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C (1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C
  (2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB (3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB (3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB
  (4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB (4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB (4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB
  (5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511 (5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511 (5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511
  (6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147. (6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147. (6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.
  (7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť (7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť (7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť