Specifications Table for BRC1H519W

BRC1H519W.
Balenie Materiál   Kartón
  Hmotnosť kg 0.0850
Teplota vonkajšieho prostredia Relatívna vlhkosť < % 95
Vonkajšie rozmery Zabalená jednotka Šírka mm 217
    Výška mm 50
    Hĺbka mm 161
  Jednotka Šírka mm 85
    Hĺbka mm 25
    Výška mm 85
Opláštenie Kryt tlačidiel   Nie
  Farba   Biela
  LED indikátor prevádzky Farba   Blue status indicator
LCD Typ   100 x 150 dots
  Spätné osvetlenie Farba   Biela
  Rozmery Šírka mm 28.0
    Výška mm 40.7
Hmotnosť Zabalená jednotka kg 0.317
  Jednotka kg 0.110
Káblové zapojenie Dĺžka vedenia Max. m 500