Specifications Table for ADEA-A / ARXM-N9

ADEA35A2VEB / ARXM35N2V1B9 ADEA35A2VEB / ARXM35N5V1B9 ADEA50A2VEB / ARXM50N2V1B9 ADEA60A2VEB / ARXM60N2V1B9 ADEA71A2VEB / ARXM71N2V1B9
Chladiaci výkon Max. kW         6.98
  Men. kW 3.40 3.40 5.00 5.70 6.80
Nominálna účinnosť Ročná spotreba energie kWh 452 452 765 831 1,153
  EER   3.76 3.76 3.27 3.43 2.95
  COP   3.97 3.97 3.74 3.63 3.49
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A A C
    Vykurovanie   A A A A B
Vykurovací výkon Men. kW 4.00 4.00 5.50 7.00 7.50
  Max. kW         7.66
Poznámky (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
  (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch
  (3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;
  (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.