Skip to main content
VRV IV tepelné čerpadlo s nepretržitým vykurovaním

VRV IV - RYYQ-T

Optimálne riešenie Daikin s najvyšším komfortom
RYYQ-T

Vlastnosti produktu

 • Pokrýva všetky tepelné potreby budovy jediným dodávateľom: presná regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky a teplovzdušné clony Biddle
 • Široký sortiment vnútorných jednotiek: možnosť kombinovať VRV so štýlovými vnútornými jednotkami (Daikin Emura, Perfera)
 • Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV; : variabilná teplota chladiva, kontinuálne vykurovanie, VRV konfigurátor, 7-segmentový displej a plne invertorové kompresory, výmenník tepla na 4 stranách, PCB chladené chladivom, nový motor ventilátora na jednosmerný prúd
 • Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu sezónnu účinnosť a; komfort s ekvitermickou funkciou variabilnej teploty chladiva. Zlepšená sezónna účinnosť až o 28%. Zabezpečením vysokých teplôt vyfukovaného vzduchu už nedochádza k studenému prievanu
 • Nepretržitý komfort: Unikátna technológia nepretržitého vykurovania robí zo systému VRV IV najlepšiu alternatívu k bežným vykurovacím systémom
 • VRV konfigurátor softvér pre najrýchlejšie a najpresnejšie spustenie do prevádzky, konfiguráciu a nastavenie
 • Displej vonkajšej jednotky slúži na rýchle nastavenia na mieste a jednoduché načítanie chýb spolu so zobrazením servisných parametrov na kontrolu základných funkcií.
 • Voľná kombinácia vonkajších jednotiek na dodržanie požiadaviek inštalačného priestoru alebo účinnosti
 • Hodí sa do každej budovy, keďže je možná aj vnútorná montáž (vysoký externý statický tlak až 78,4 Pa). Vnútorná montáž vedie k menšej dĺžke potrubia, nižším nákladom na montáž, zvýšenej účinnosti a lepšej vizuálnej estetike
 • Zjednodušená inštalácia a; zaručená optimálna účinnosť s automatickým plnením a; testovaním
 • Jednoduché dodržiavanie smernice F-plyn vďaka automatickej kontrole úniku chladiva
 • Široká flexibilita potrubia: 30 m vnútorné prevýšenie, maximálna dĺžka potrubia: 190 m, celková dĺžka potrubia: 1 000 m
 • Schopnosť samostatne riadiť každú z klimatizovaných zón znižuje prevádzkové náklady systému VRV na absolútne minimum
 • Inštaláciou po etapách rozložíte inštalačné náklady
 • Udržujte svoj systém v najlepšom stave cez službu Daikin Cloud:: monitorovanie 24 hodín a 7 dní v týždni pre maximálnu účinnosť, predĺžená životnosť a okamžitá servisná podpora vďaka predvídaniu porúch
 • K dispozícii ako Len na vykurovanie nevratným externým nastavením

Výhody

 • Invertor

  Invertor

  Kompresory invertora neustále nastavujú rýchlosť kompresora podľa aktuálnej potreby. Spustenia a zastavenia pri nižšej spotrebe energie vplývajú na zníženie celkovej spotreby energie (až o 30 %) a stabilizujú teploty.

Dokumentácia

Sorry, we could not find any documents.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?