Skip to main content
Rozhranie KNX pre Split

KNX INTERFACE - KLIC-DD

KLIC-DD

Vlastnosti produktu

  • Integrácia jednotiek Split do domáceho automatického systému
  • Integrácia cez rozhranie KNX umožňuje monitorovanie a ovládanie niekoľkých zariadení, ako je svetlo, alarm a žalúzie, z jedného centrálneho ovládača

Dokumentácia

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?