Skip to main content
Flexi jednotka

FWL-DAF

Jednotka s motorom ventilátora na striedavý prúd na horizontálnu alebo vertikálnu montáž
FWL-DAF

Vlastnosti produktu

  • Rýchly systém upevňovania pre inštaláciu na stenu alebo strop
  • K dispozícii sú predmontované ventily s 3 dráhami/4 portami zap/vyp
  • Balenia ventilov sú izolované, nevyžaduje sa odvodňovací otvor navyše
  • Rýchle pripojenia pre elektrické príslušenstvo: nie sú potrebné žiadne nástroje
  • Vzduchový filter je možné jednoducho vybrať a vyčistiť
  • Balenia ventilov obsahujú vyrovnávacie ventily a prívod senzora

Dokumentácia

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?