Specifications Table for LREQ-BY1

LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ30B7Y1 LREQ40B7Y1
Chladiaci výkon Nízka teplota kW kW 5.51 (2) 6.51 (2) 8.33 (2) 10.0 (2) 10.7 (2) 13.9 (2) 15.4 (2) 27.8 29.6
  Stredná teplota kW kW 12.5 (1) 15.2 (1) 19.8 (1) 23.8 (1) 26.5 (1) 33.9 (1) 37.9 (1) 67.8 (3) 75.8 (3)
Vstup napájania Nízka teplota Nom. ot. kW 4.65 (2) 5.88 (2) 7.72 (2) 9.27 (2) 9.89 (2) 12.8 (2) 14.1 (2) 25.6 27.6
  Stredná teplota Nom. ot. kW 5.10 (1) 6.56 (1) 8.76 (1) 10.6 (1) 12.0 (1) 15.2 (1) 17.0 (1) 30.4 34.0
Ročná spotreba el. energie Q R-410A Tvyp -10°C kWh/rok 19,907 24,681 33,483 42,794 46,377 61,683 72,030    
    Tvyp -35°C kWh/rok 22,805 27,453 33,817 39,747 44,363 61,090 67,325    
Pomer sezónnej energetickej účinnosti – SEPR R-410A Tvyp -10°C   3.86 3.79 3.64 3.42 3.51 3.38 3.23    
    Tvyp -35°C   1.80 1.77 1.84 1.88 1.80 1.70 1.70    
Parametre pri plnom zaťažení a teplote okolia 32°C (bod A) R-410A Tvyp -10°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW 12.50 15.20 19.80 23.80 26.50 33.90 37.90    
      Nominálny príkon (DA) kW 5.10 6.56 8.76 10.60 12.00 15.20 17.00    
      Nominálna hodnota COP (COPA)   2.45 2.32 2.26 2.25 2.21 2.23 2.23    
    Tvyp -35°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW 5.51 6.51 8.33 10.00 10.70 13.90 15.40    
      Nominálny príkon (DA) kW 4.65 5.88 7.72 9.27 9.89 12.80 14.10    
      Nominálna hodnota COP (COPA)   1.18 1.11 1.08 1.08 1.08 1.09 1.09    
Parametre pri plnom zaťažení a teplote okolia 43°C R-410A Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P3) kW 10.50 12.50 16.20 18.50 20.10 26.10 30.80    
      Power input (D3) kW 6.83 7.97 11.60 12.70 13.70 17.90 20.40    
      Deklarovaná hodnota COP (COP3)   1.54 1.57 1.40 1.46 1.47 1.46 1.51    
    Tvyp -35°C Cooling capacity (P3) kW 4.51 5.15 6.58 7.67 8.33 11.20 12.40    
      Power input (D3) kW 5.96 6.99 9.65 10.90 11.70 15.70 16.80    
      Deklarovaná hodnota COP (COP3)   0.76 0.74 0.68 0.70 0.71 0.71 0.74    
Casing Colour   Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1)    
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680    
    Šírka mm 635 635 930 930 930 1,240 1,240    
    Hĺbka mm 765 765 765 765 765 765 765    
Hmotnosť Jednotka kg 166 166 242 242 242 331 337    
Kompresor 2 Typ     Hermeticky utesnený skrutkový kompresor Hermeticky utesnený skrutkový kompresor Hermeticky utesnený skrutkový kompresor Hermeticky utesnený skrutkový kompresor Hermeticky utesnený skrutkový kompresor    
Ventilátor Type   Axiálny ventilátor Axiálny ventilátor Axiálny ventilátor Axiálny ventilátor Axiálny ventilátor Axiálny ventilátor Axiálny ventilátor    
  Množstvo   1 1 1 1 1 2 2    
  Prietok vzduchu Chladenie Men. m³/min 95 102 171 179 191 230 240    
Motor ventilátora Výkon W 350 350 750 750 750 350 750    
  Drive   Priamy pohon Priamy pohon Priamy pohon Priamy pohon Priamy pohon Priamy pohon Priamy pohon    
Motor ventilátora 2 Výstup W           350 750    
Výmenník tepla Type   Špirála priečnych lamiel Špirála priečnych lamiel Špirála priečnych lamiel Špirála priečnych lamiel Špirála priečnych lamiel Špirála priečnych lamiel Špirála priečnych lamiel    
Prevádzkový rozsah teplota vonkajšieho prostredia Max. °C 43 43 43 43 43 43 43    
    Min. °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20    
  Výparník Chladenie Max. °CDB 10 10 10 10 10 10 10    
      Min. °CDB -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45    
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A    
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5    
  Náplň kg 5.2 5.2 7.9 7.9 7.9 11.5 11.5    
  Náplň TCO2Eq 10.9 10.9 16.5 16.5 16.5 24.0 24.0    
Piping connections Plyn 50~130 m   C1220T s priemerom 22,2 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 22,2 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 28,6 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 28,6 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 28,6 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 34,9 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 34,9 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 41,28 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 41,28 (mosadzné pripojenie)
    50 m alebo menej   C1220T s priemerom 22,2 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 22,2 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 28,6 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 28,6 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 28,6 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 34,9 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 34,9 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 41,28 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 41,28 (mosadzné pripojenie)
  Kvapalina 50~130 m   C1220T s priemerom 9,5 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 9,5 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 12,7 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 12,7 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 12,7 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 12,7 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 12,7 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 19,05 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 19,05 (mosadzné pripojenie)
    50 m alebo menej   C1220T s priemerom 9,5 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 9,5 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 9,5 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 9,5 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 12,7 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 12,7 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 12,7 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 19,05 (mosadzné pripojenie) C1220T s priemerom 19,05 (mosadzné pripojenie)
Power supply Phase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~    
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50    
  Napätie V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415    
Current Menovitý prevádzkový prúd - 50Hz Kompresor 1 Chladenie A 7.1 9.2 5.3 7.4 9.8 7.0 9.5    
    Kompresor 2 Chladenie A     7.5 7.9 8.3 8.2 8.4    
    Kompresor 3 Chladenie A           8.2 8.4    
Poznámky (1) - Chladenie: odparovacia teplota -10 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (1) - Chladenie: odparovacia teplota -10 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (1) - Chladenie: odparovacia teplota -10 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (1) - Chladenie: odparovacia teplota -10 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (1) - Chladenie: odparovacia teplota -10 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (1) - Chladenie: odparovacia teplota -10 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (1) - Chladenie: odparovacia teplota -10 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (1) - Keď je cieľová vyparovacia teplota -20°C alebo nižšia, je možné pridať chladiaci olej. Po pridaní chladiaceho oleja sa cieľová vyparovacia teplota nemôže zmeniť na -20°C alebo vyššiu teplotu. (1) - Keď je cieľová vyparovacia teplota -20°C alebo nižšia, je možné pridať chladiaci olej. Po pridaní chladiaceho oleja sa cieľová vyparovacia teplota nemôže zmeniť na -20°C alebo vyššiu teplotu.
  (2) - Chladenie: odparovacia teplota -35 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (2) - Chladenie: odparovacia teplota -35 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (2) - Chladenie: odparovacia teplota -35 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (2) - Chladenie: odparovacia teplota -35 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (2) - Chladenie: odparovacia teplota -35 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (2) - Chladenie: odparovacia teplota -35 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (2) - Chladenie: odparovacia teplota -35 °C; vonkajšia teplota 32 °C; nasávanie SH10 °C (2) - V prostredí, kde je vonkajšia teplota nižšia než -10°C je potrebné namontovať dosku vetrolamu alebo veko snehového polomu. Podrobnosti nájdete v servisnej príručke. (2) - V prostredí, kde je vonkajšia teplota nižšia než -10°C je potrebné namontovať dosku vetrolamu alebo veko snehového polomu. Podrobnosti nájdete v servisnej príručke.
  (3) - Údaje akustického tlaku: merané vo vzdialenosti 1 m od jednotky, pri výške 1,5 m (3) - Údaje akustického tlaku: merané vo vzdialenosti 1 m od jednotky, pri výške 1,5 m (3) - Údaje akustického tlaku: merané vo vzdialenosti 1 m od jednotky, pri výške 1,5 m (3) - Údaje akustického tlaku: merané vo vzdialenosti 1 m od jednotky, pri výške 1,5 m (3) - Údaje akustického tlaku: merané vo vzdialenosti 1 m od jednotky, pri výške 1,5 m (3) - Údaje akustického tlaku: merané vo vzdialenosti 1 m od jednotky, pri výške 1,5 m (3) - Údaje akustického tlaku: merané vo vzdialenosti 1 m od jednotky, pri výške 1,5 m (3) - Prevádzkové podmienky vonkajšej jednotky: vyparovacia teplota = -10°C, vonkajšia teplota +32°C, Sanie SH 10K (3) - Prevádzkové podmienky vonkajšej jednotky: vyparovacia teplota = -10°C, vonkajšia teplota +32°C, Sanie SH 10K
  (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vonkajšia teplota 32 °CDB; nasávanie SH 10 °C; nasýtená teplota ekvivalentná nasávaciemu tlaku -10 °C (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vonkajšia teplota 32 °CDB; nasávanie SH 10 °C; nasýtená teplota ekvivalentná nasávaciemu tlaku -10 °C (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vonkajšia teplota 32 °CDB; nasávanie SH 10 °C; nasýtená teplota ekvivalentná nasávaciemu tlaku -10 °C (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vonkajšia teplota 32 °CDB; nasávanie SH 10 °C; nasýtená teplota ekvivalentná nasávaciemu tlaku -10 °C (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vonkajšia teplota 32 °CDB; nasávanie SH 10 °C; nasýtená teplota ekvivalentná nasávaciemu tlaku -10 °C (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vonkajšia teplota 32 °CDB; nasávanie SH 10 °C; nasýtená teplota ekvivalentná nasávaciemu tlaku -10 °C (4) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vonkajšia teplota 32 °CDB; nasávanie SH 10 °C; nasýtená teplota ekvivalentná nasávaciemu tlaku -10 °C (4) - Na rozdelenie sacej rúry medzi vonkajšie jednotky sa musí použiť súprava prípojok (EKHRQZM). (4) - Na rozdelenie sacej rúry medzi vonkajšie jednotky sa musí použiť súprava prípojok (EKHRQZM).
  (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (5) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (5) - Musí sa použiť chladiaci olej servisných dielov DAIKIN. (1-litrová nádoba: č. dielov, 5004333) (5) - Musí sa použiť chladiaci olej servisných dielov DAIKIN. (1-litrová nádoba: č. dielov, 5004333)
  (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (6) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (6) - Iné obmedzenia nájdete v časti Prevádzkové podmienky (3D085617). (6) - Iné obmedzenia nájdete v časti Prevádzkové podmienky (3D085617).
  (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (7) - RLA závisí od nasledujúcich stavov: vonkajšia teplota: 32°C; Sanie SH. 10K; Vyparovacia teplota -10°C. (7) - RLA závisí od nasledujúcich stavov: vonkajšia teplota: 32°C; Sanie SH. 10K; Vyparovacia teplota -10°C.
  (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (8) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. (8) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.
  (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (9) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (9) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora (9) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora
  (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (10) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. (10) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
  (11) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (11) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (11) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (11) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (11) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (11) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (11) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (11) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. (11) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.
  (12) - Kompresor 1 (12) - Kompresor 1 (12) - Kompresor 1 (12) - Kompresor 1 (12) - Kompresor 1 (12) - Kompresor 1 (12) - Kompresor 1 (12) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA (12) - Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA
  (13) - Kompresor 2 (13) - Kompresor 2 (13) - Kompresor 2 (13) - Kompresor 2 (13) - Kompresor 2 (13) - Kompresor 2 (13) - Kompresor 2 (13) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). (13) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).
  (14) - Kompresor 2 a 3 (14) - Kompresor 2 a 3 (14) - Kompresor 2 a 3 (14) - Kompresor 2 a 3 (14) - Kompresor 2 a 3 (14) - Kompresor 2 a 3 (14) - Kompresor 2 a 3 (14) - Kompresor 2 a 3 (14) - Kompresor 2 a 3
  (15) - Náplň jednotky z výroby (15) - Náplň jednotky z výroby (15) - Náplň jednotky z výroby (15) - Náplň jednotky z výroby (15) - Náplň jednotky z výroby (15) - Náplň jednotky z výroby (15) - Náplň jednotky z výroby    
  (16) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (16) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (16) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (16) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (16) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (16) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (16) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny    
  (17) - Smernica Eko-dizajn: (EÚ) 2015/1095 (17) - Smernica Eko-dizajn: (EÚ) 2015/1095 (17) - Smernica Eko-dizajn: (EÚ) 2015/1095 (17) - Smernica Eko-dizajn: (EÚ) 2015/1095 (17) - Smernica Eko-dizajn: (EÚ) 2015/1095 (17) - Smernica Eko-dizajn: (EÚ) 2015/1095 (17) - Smernica Eko-dizajn: (EÚ) 2015/1095