Prepojovací adaptér

KRP1C65

Umožňuje blokovanie s ventilátorom prívodu čerstvého vzduchu

KRP1C65

Vlastnosti produktu

Dokumentácia

Inštalačné manuály