Rozhranie KNX pre Sky Air a VRV

KNX INTERFACE - KLIC-DI

KLIC-DI

Vlastnosti produktu

  • Integrácia jednotiek Sky Air/VRV v systémoch BMS
  • Integrácia cez rozhranie KNX umožňuje monitorovanie a ovládanie niekoľkých zariadení, ako je svetlo, alarm a žalúzie, z jedného centrálneho ovládača

Technické detaily

Dokumentácia