REFNET.

VRV - KHRQM23M75T

KHRQM23M75T

Vlastnosti produktu

  • Metrické pripojenie pre systém VRV s rekuperáciou tepla
  • Pre výkonový index od 640 a vyšší
  • Špeciálne navrhnutý na optimalizáciu toku chladiva

Dokumentácia

Sorry, we could not find any documents.