REFNET.

VRV - KHRQM23M64T

KHRQM23M64T

Vlastnosti produktu

  • Metrické pripojenie pre systém VRV s rekuperáciou tepla
  • Pre výkonový index od 290 až do 639
  • Špeciálne navrhnutý na optimalizáciu toku chladiva

Dokumentácia

Sorry, we could not find any documents.