REFNET.

VRV - KHRQM23M29T9

KHRQM23M29T9

Vlastnosti produktu

  • Metrické pripojenie pre systém VRV s rekuperáciou tepla
  • Pre výkonový index od 200 až do 289
  • Špeciálne navrhnutý na optimalizáciu toku chladiva

Dokumentácia

Sorry, we could not find any documents.