REFNET .

Sky Air - KHRQ250H7

KHRQ250H7

Vlastnosti produktu

  • Britské rozmery pripojenia
  • Pre trojitú aplikáciu
  • Špeciálne navrhnutý na optimalizáciu toku chladiva

Dokumentácia

Sorry, we could not find any documents.