REFNET.

VRV - KHRQ23M75T

KHRQ23M75T

Vlastnosti produktu

  • Britské pripojenie pre systém VRV s rekuperáciou tepla
  • Pre výkonový index od 640 a vyšší
  • Špeciálne navrhnutý na optimalizáciu toku chladiva

Dokumentácia

Sorry, we could not find any documents.