REFNET.

VRV - KHRQ23M64T

KHRQ23M64T

Vlastnosti produktu

  • Britské pripojenie pre systém VRV s rekuperáciou tepla
  • Pre výkonový index od 290 až do 639
  • Špeciálne navrhnutý na optimalizáciu toku chladiva

Dokumentácia

Sorry, we could not find any documents.