Konvektor pre tepelné čerpadlá

Daikin Altherma HPC - FWXV-ATV3R

Optimalizovaná chladiaca a vykurovacia kombinácia účinnosti, komfortu a flexibility

FWXV-ATV3R

Vlastnosti produktu

  • Vysoký vykurovací/chladiaci výkon cez nútené prúdenie
  • Akustický tlak 25 dB(A) vo vzdialenosti 1 m
  • Pripojenia potrubia na pravej strane
  • Optimalizované na kombináciu s tepelnými čerpadlami, prietok T (°C) znížený na 35 °C v režime vykurovania
  • Vďaka voliteľnému snímaču CO2 sa čerstvý vzduch privádza do miestnosti vtedy, keď sú úrovne CO2 nad prahom

Technické detaily

Dokumentácia