Specifications Table for FWP-CFN

FWP04CAFN6V3 FWP05CAFN6V3 FWP06CAFN6V3 FWP08CAFN6V3 FWP10CAFN6V3 FWP11CAFN6V3 FWP15CAFN6V3 FWP17CAFN6V3
Chladiaci výkon (štandardné podmienky) Citeľný výkon (4 rúrky) Nízky kW 0.62 (1) 0.90 (1) 1.09 (1) 1.47 (1) 1.67 (1) 1.77 (1) 4.64 (1) 4.96 (1)
    Vysoký kW 1.36 (1) 1.64 (1) 2.09 (1) 2.89 (1) 3.48 (1) 3.74 (1) 5.46 (1) 5.84 (1)
  Celkový výkon (4 rúrky) Nízky kW 0.93 (1) 1.28 (1) 1.59 (1) 1.95 (1) 2.29 (1) 2.51 (1) 6.28 (1) 7.04 (1)
    Vysoký kW 1.91 (1) 2.31 (1) 2.01 (1) 3.75 (1) 4.72 (1) 5.32 (1) 7.38 (1) 8.28 (1)
Vykurovací výkon (štandardné podmienky) Výkon (4 rúrky) Nízky kW 1.14 (3) 1.55 (3) 2.09 (1) 2.80 (1) 3.40 (1) 3.40 (1) 6.42 (1) 6.42 (1)
    Vysoký kW 2.06 (3) 2.32 (3) 3.29 (1) 4.24 (1) 5.45 (1) 5.45 (1) 7.06 (1) 7.06 (1)
Vstup napájania Nízky kW 0.006 0.010 0.010 0.021 0.011 0.011 0.105 0.105
  Vysoký kW 0.032 0.039 0.035 0.077 0.067 0.067 0.162 0.162
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 250 250 250 250 280 280 280 280
    Šírka mm 758 758 968 968 1,178 1,178 1,178 1,178
    Hĺbka mm 665 665 665 665 745 745 745 745
Hmotnosť Jednotka kg 25.8 26.8 34.6 37.6 47.5 47.5 53.5 53.5
Ventilátor Prietok vzduchu Nízka m³/h 109 170 195 302 333 333 1,050 1,050
    Vysoké m³/h 270 336 398 642 755 755 1,289 1,289
  Dostupný statický tlak Nízky Pa 10 19 19 17 12 12 40 40
    Vysoký Pa 63 77 63 75 61 61 60 60
Hladina celkového akustického výkonu Nízky dBA 28.0 (4) 39.0 (4) 39.0 (4) 38.0 (4) 38.0 (4) 38.0 (4) 61.0 (4) 61.0 (4)
  Vysoký dBA 52.0 (4) 54.0 (4) 54.0 (4) 58.0 (4) 58.0 (4) 58.0 (4) 69.0 (4) 69.0 (4)
Hladina akustického tlaku Nízka dBA 20.0 (5) 31.0 (5) 31.0 (5) 30.0 (5) 30.0 (5) 30.0 (5) 53.0 (5) 53.0 (5)
  Vysoké dBA 44.0 (5) 46.0 (5) 46.0 (5) 50.0 (5) 50.0 (5) 50.0 (5) 61.0 (5) 61.0 (5)
Prietok Chladenie Nízky l/h 161 (1) 221 (1) 274 (1) 339 (1) 394 (1) 432 (1) 1,094 (1) 1,225 (1)
    Vysoký l/h 333 (1) 404 (1) 522 (1) 656 (1) 822 (1) 925 (1) 1,295 (1) 1,448 (1)
  Vykurovanie Vysoký l/h 180 (3) 204 (3) 288 (3) 371 (3) 477 (3) 477 (3) 618 (3) 618 (3)
    Nízky l/h 100 (3) 136 (3) 183 (3) 245 (3) 297 (3) 297 (3) 592 (3) 592 (3)
  Tlaková strata Chladenie Nízky kPa 2 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 13 (1) 20 (1)
      Vysoký kPa 6 (1) 8 (1) 9 (1) 11 (1) 8 (1) 12 (1) 18 (1) 26 (1)
    Vykurovanie Nízky kPa 1 (3) 2 (3) 2 (3) 3 (3) 6 (3) 6 (3) 19 (3) 19 (3)
      Vysoký kPa 3 (3) 3 (3) 4 (3) 6 (3) 14 (3) 14 (3) 22 (3) 22 (3)
Povolená teplota vody Chladenie Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
  Vykurovanie Max. °C 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Piping connections Voda Vstup   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Výstup   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Drain OD mm 17 17 17 17 17 17 17 17
Pripojenie potrubia Hlavný výmenník palec 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
  Prídavný výmenník palec 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Power supply Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 230 230 230 230 230 230 230 230
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K.
  (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K.
  (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K.
  (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741
  (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.