Specifications Table for FWD-AT

FWD04ACTN6V3 FWD06ACTN6V3 FWD08ACTN6V3 FWD10ACTN6V3 FWD12ACTN6V3 FWD16ACTN6V3 FWD18ACTN6V3
Chladiaci výkon (štandardné podmienky) Citeľný výkon (2 rúrky) Nízky kW 2.10 (1) 3.66 (1) 4.84 (1) 5.23 (1) 6.35 (1) 8.61 (1) 9.37 (1)
    Vysoký kW 2.83 (1) 4.16 (1) 6.04 (1) 6.58 (1) 9.22 (1) 12.21 (1) 13.49 (1)
  Celkový výkon (2 rúrky) Nízky kW 2.74 (1) 4.99 (1) 6.03 (1) 6.68 (1) 8.42 (1) 11.63 (1) 12.92 (1)
    Vysoký kW 3.65 (1) 5.71 (1) 7.33 (1) 8.25 (1) 11.86 (1) 15.92 (1) 17.74 (1)
Vykurovací výkon (štandardné podmienky) Výkon (2 rúrky) Nízky kW 3.04 (2) 5.59 (2) 6.47 (2) 7.28 (2) 9.06 (2) 12.68 (2) 13.73 (2)
    Vysoký kW 4.05 (2) 6.42 (2) 7.88 (2) 8.93 (2) 12.72 (2) 17.29 (2) 19.05 (2)
Príkon Nízky kW 0.14 0.35 0.29 0.29 0.37 0.87 0.87
  Vysoký kW 0.265 0.460 0.505 0.505 0.750 1.300 1.300
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 559 559 559 559 718 718 718
    Šírka mm 754 964 1,170 1,170 1,170 1,380 1,380
    Hĺbka mm 280 280 280 280 353 353 353
Weight Jednotka kg 32.5 40.6 47.3 48.7 65.3 77.0 79.5
Ventilátor Dostupný statický tlak Nízky Pa 38 41 38 38 30 31 32
    Vysoký Pa 67 59 67 66 78 76 74
Hladina celkového akustického výkonu Nízky dBA 54 (4) 59 (4) 62 (4) 62 (4) 60 (4) 69 (4) 69 (4)
  Vysoký dBA 66 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4) 74 (4) 78 (4) 78 (4)
Hladina akustického tlaku Nízka dBA 49 (5) 54 (5) 57 (5) 57 (5) 55 (5) 64 (5) 64 (5)
  Vysoké dBA 61 (5) 64 (5) 67 (5) 67 (5) 69 (5) 73 (5) 73 (5)
Prietok Chladenie Nízky l/h 493 (1) 915 (1) 1,085 (1) 1,197 (1) 1,509 (1) 2,145 (1) 2,365 (1)
    Vysoký l/h 671 (1) 1,059 (1) 1,344 (1) 1,501 (1) 2,163 (1) 2,953 (1) 3,270 (1)
  Vykurovanie Vysoký l/h 705 (2) 1,114 (2) 1,369 (2) 1,551 (2) 2,209 (2) 3,008 (2) 3,311 (2)
    Nízky l/h 529 (2) 972 (2) 1,124 (2) 1,264 (2) 1,573 (2) 2,203 (2) 2,389 (2)
  Tlaková strata Chladenie Nízky kPa 10 (1) 18 (1) 17 (1) 11 (1) 15 (1) 21 (1) 27 (1)
      Vysoký kPa 17 (1) 24 (1) 24 (1) 16 (1) 29 (1) 37 (1) 48 (1)
    Vykurovanie Nízky kPa 9 (2) 17 (2) 15 (2) 10 (2) 14 (2) 18 (2) 23 (2)
      Vysoký kPa 15 (2) 22 (2) 21 (2) 14 (2) 25 (2) 31 (2) 41 (2)
Pripojenia potrubí Vypúšťanie OD mm 17 17 17 17 17 17 17
Pripojenie potrubia Hlavný výmenník palec 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 1/2" 1/2" 1/2"
  Prídavný výmenník palec             1/2"
Power supply Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 230 230 230 230 230 230 230
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K.
  (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. (2) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K.
  (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. (3) - Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K.
  (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podľa ISO3741
  (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. (5) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.