Specifications Table for FVXS-F / RXS-G

FVXS25FV1B / RXS25G2V1B FVXS35FV1B / RXS35G2V1B FVXS50FV1B / RXS50G2V1B
Chladiaci výkon Min. kW 1.3 1.4 1.4
  Men. kW 2.5 (1) 3.5 (1) 5.0 (1)
  Max. kW 3.0 3.8 5.6
Vykurovací výkon Min. kW 1.3 1.4 1.4
  Men. kW 3.4 (2) 4.5 (2) 5.8 (2)
  Max. kW 4.5 5.0 8.1
Nominálna účinnosť EER   4.39 3.43 3.23
  COP   4.30 3.69 3.63
  Annual energy consumption kWh 285 510 775
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A
    Vykurovanie   A A A
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m
  (3) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (3) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (3) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž