Specifications Table for FVXG-K / RXLG-K

FVXG25K2V1B / RXLG25K2V1B FVXG25K2V1B / RXLG25K3V1B FVXG35K2V1B / RXLG35K2V1B FVXG35K2V1B / RXLG35K3V1B FVXG50K2V1B / RXLG50K2V1B FVXG50K2V1B / RXLG50K3V1B
Chladiaci výkon Min. kW 1.3 1.3 1.4 1.4 1.7 1.7
  Men. kW 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) 5.0 (2) 5.0 (2)
  Max. kW 3.0 3.0 3.8 3.8 5.6 5.6
Vykurovací výkon Min. kW 1.3 1.3 1.4 1.4 1.7 1.7
  Men. kW 3.4 (4) 3.4 (3) 4.5 (4) 4.5 (3) 5.8 (3) 5.8 (3)
  Max. kW 4.5 4.5 5.0 5.0 8.1 8.1
Nominálna účinnosť EER   4.55 4.55 3.68 3.68 3.29 (1) 3.29 (1)
  COP   4.36 4.36 3.72 3.72 3.67 (1) 3.67 (1)
  Annual energy consumption kWh 275 275 476 475 760 760
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A A A A
    Vykurovanie   A A A A A A
Piping connections Drain OD mm   18.0   18.0 18.0 18.0
  Plyn OD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Kvapalina OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Poznámky (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
  (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) (3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m
  (4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) (4) - 220 V (4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) (4) - 220 V (4) - 220 V (4) - 220 V
  (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (5) - 230 V (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (5) - 230 V (5) - 230 V (5) - 230 V
    (6) - 240 V   (6) - 240 V (6) - 240 V (6) - 240 V
    (7) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž   (7) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (7) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (7) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž