Specifications Table for FVQ-C / RZQG-L9V1

FVQ100CVEB / RZQG71L9V1B FVQ71CVEB / RZQG71L9V1B FVQ140CVEB / RZQG100L9V1B FVQ100CVEB / RZQG100L9V1B FVQ140CVEB / RZQG125L9V1B FVQ125CVEB / RZQG125L9V1B FVQ140CVEB / RZQG140L9V1B
Chladiaci výkon Men. kW   6.8   9.5   12.0 13.4
Vykurovací výkon Men. kW   7.5   10.8   13.5 15.5
Nominálna účinnosť EER   3.37   3.81   3.21 3.21
  COP   3.64   4.14   3.70 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,010   1,245   1,870 2,085
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A   A   A  
    Vykurovanie   A   A   A  
Space cooling Trieda energetickej účinnosti   A++ A++ A+ A+ A+ A+  
  Výkon P návrh kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
  SEER   6.31 6.23 5.61 5.61 5.61 5.61  
  Ročná spotreba energie kWh/rok 378 383 593 593 749 749  
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A+ A+ A A  
  Výkon P návrh kW 6.33 6.33 11.30 11.30 11.30 11.30  
  SCOP/A   4.05 4.05 4.20 4.20 3.87 3.87  
  Ročná spotreba energie kWh/rok 2,189 2,189 3,767 3,767 4,088 4,088  
Poznámky   (1) - Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES   (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ   (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
    (2) - Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825   (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž   (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž