Specifications Table for FUQ-C / RZQG-L7V1/LY1

FUQ71CVEB / RZQG71L7Y1B9 FUQ71CVEB / RZQG71L7V1B FUQ100CVEB / RZQG100L7Y1B FUQ100CVEB / RZQG100LY1B FUQ100CVEB / RZQG100L7V1B FUQ125CVEB / RZQG125L7V1B FUQ125CVEB / RZQG125L7Y1B
Chladiaci výkon Men. kW 6.8 6.8 9.5 9.5 9.5 12.0 12.0
Vykurovací výkon Men. kW 7.5 7.5 10.8 10.8 10.8 13.5 13.5
Nominálna účinnosť EER   4.07 4.07 4.08 4.08 4.08 3.40 3.40
  COP   4.47 4.47 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04
  Annual energy consumption kWh 840 840 1,230 1,230 1,230 1,770 1,770
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A A A A A
    Vykurovanie   A A A A A A A
Chladenie Trieda energetickej účinnosti   A++ A++ A+ A+ A+ B B
  Výkon P návrh kW 6.80 6.80 9.5 9.50 9.50 12.00 12.00
  SEER   6.23 6.23 5.62 5.62 5.62 5.03 5.03
  Ročná spotreba energie kWh/rok 840 382.022 592 591.637 591.637 834.99 834.99
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A A A A+ A+
  Výkon P návrh kW 7.60 7.60 11.3 11.30 11.30 14.13 14.13
  SCOP/A   4.08 4.08 3.93 3.93 3.93 4.44 4.44
  Ročná spotreba energie kWh/rok 2,607 2,607 4,027 4,027 4,027 4,456 4,456
Poznámky (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž