Specifications Table for FTY-HL / RY-HL

FTY18HEVLK / RY18HEVLK FTY24HEVLK / RY24HEVLK FTY30HEVLK / RY30HEVLK
Chladiaci výkon Men. kW 5.45 (3), 4.70 (5) 6.25 (3), 5.37 (5) 8.01 (3), 7.10 (5)
Vykurovací výkon Men. kW 6.45 6.83 8.96
Nominálna účinnosť EER   2.42, 8.25 (8), 1.79, 6.12 (8) 2.53 (1), 8.64 (8), 1.94, 6.62 (8) 2.43, 8.29 (8), 1.86, 6.35 (8)
  COP   3.03, 10.34 (8) 2.82, 9.62 (8) 2.78, 9.49 (8)
  Annual energy consumption kWh 2,725 3,125 4,005
Piping connections Plyn OD mm 12.7 15.9 15.9
  Kvapalina OD mm 6.35 6.35 9.52
Poznámky (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)
  (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)
  (3) - Chladenie: vnútorná teplota: 27°CDB, 19,5°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5 m (horizontálna); Štandard: T1 (3) - Chladenie: vnútorná teplota: 27°CDB, 19,5°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5 m (horizontálna); Štandard: T1 (3) - Chladenie: vnútorná teplota: 27°CDB, 19,5°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5 m (horizontálna); Štandard: T1
  (4) - Chladenie: vnútorná teplota: 27°CDB, 19,5°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5 m (horizontálna); Štandard: T1, Btu/h (4) - Chladenie: vnútorná teplota: 27°CDB, 19,5°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5 m (horizontálna); Štandard: T1, Btu/h (4) - Chladenie: vnútorná teplota: 27°CDB, 19,5°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5 m (horizontálna); Štandard: T1, Btu/h
  (5) - Chladenie: vnútorná teplota: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšia teplota 46°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m (horizontálna); SASO Štandard - T3 (5) - Chladenie: vnútorná teplota: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšia teplota 46°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m (horizontálna); SASO Štandard - T3 (5) - Chladenie: vnútorná teplota: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšia teplota 46°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m (horizontálna); SASO Štandard - T3
  (6) - Chladenie: vnútorná teplota: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšia teplota 46°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m (horizontálna); SASO Štandard – T3, Btu/h (6) - Chladenie: vnútorná teplota: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšia teplota 46°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m (horizontálna); SASO Štandard – T3, Btu/h (6) - Chladenie: vnútorná teplota: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšia teplota 46°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m (horizontálna); SASO Štandard – T3, Btu/h
  (7) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) (7) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) (7) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)
  (8) - Btu/W (8) - Btu/W (8) - Btu/W
  (9) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (9) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (9) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž