Specifications Table for FTX-GV / RX-GV

FTX20GV1B / RX20GV1B FTX25GV1B / RX25GV1B FTX35GV1B / RX35GV1B FTX50GV1B / RX50G2V1B FTX50GV1B / RX50G3V1B FTX60GV1B / RX60G2V1B FTX60GV1B / RX60G3V1B FTX71GV1B / RX71GV1B FTX71GV1B / RX71GV1B9
Chladiaci výkon Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 2.3
  Men. kW 2.0 (3) 2.5 (3) 3.2 (3) 5.0 (3) 5.0 (2) 6.0 (3) 6.0 (2) 7.1 (3) 7.1 (2)
  Max. kW 2.6 3.0 3.8 6.0 6.0 6.7 6.7 8.5 8.5
Vykurovací výkon Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 2.3
  Men. kW 2.5 (4) 2.8 (4) 3.4 (4) 5.8 (4) 5.8 (3) 7.0 (4) 7.0 (3) 8.2 (4) 8.2 (3)
  Max. kW 3.5 4.0 4.8 7.7 7.7 8.0 8.0 10.2 10.2
Nominálna účinnosť EER   3.62 3.38 3.37 3.23 3.23 3.02 3.02 3.02 3.02
  COP   3.90 3.68 3.74 3.63 3.63 3.43 3.43 3.22 3.22
  Annual energy consumption kWh 275 370 470 775 775 995 995 1,175 1,175
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A A A B B B B
    Vykurovanie   A A A A A B B C C
Pripojenia potrubí Vypúšťanie OD mm       18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
  Plyn OD mm       12.7 12.7 12.70 12.70 15.9 15.9
  Liquid OD mm       6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Poznámky (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna)
  (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (3) - Kúrenie: vnútorná teplota: 20°CDB, vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; prevýšenie: 0m Vnútorná jednotka s vysokou rýchlosťou ventilátora (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) (3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m
  (4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (4) - Kúrenie: vnútorná teplota: 20°CDB, vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; prevýšenie: 0m Vnútorná jednotka s vysokou rýchlosťou ventilátora (4) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (4) - Kúrenie: vnútorná teplota: 20°CDB, vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; prevýšenie: 0m Vnútorná jednotka s vysokou rýchlosťou ventilátora (4) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (4) - Kúrenie: vnútorná teplota: 20°CDB, vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; prevýšenie: 0m Vnútorná jednotka s vysokou rýchlosťou ventilátora (4) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž
  (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž   (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž   (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž