Specifications Table for FHQ-C / RR-BW1

FHQ71CAVEB / RR71B8W1B FHQ100CAVEB / RR100B8W1B FHQ125CAVEB / RR125B8W1B
Chladiaci výkon Men. kW 7.1 (3) 9.8 (3) 12.2 (3)
Nominálna účinnosť EER   2.68 2.66 2.71
  Annual energy consumption kWh 1,325 1,840 2,255
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   D D D
Piping connections Kvapalina OD mm 9.52 9.52 9.52
  Plyn OD mm 15.9 15.9 15.9
  Drain OD mm 26 26 26
Poznámky (1) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (1) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (1) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)
  (2) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (2) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (2) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)
  (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
  (4) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (4) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (4) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž