Specifications Table for FHA-A / RXM-M9

FHA35AVEB / RXM35M3V1B9 FHA50AVEB / RXM50M3V1B9 FHA60AVEB / RXM60M3V1B9
Chladiaci výkon Men. kW 3.40 5.00 5.70
Vykurovací výkon Men. kW 4.00 6.00 7.20
Nominálna účinnosť EER   3.73 3.21 3.29
  COP   4.08 3.35 3.32
  Annual energy consumption kWh 456 780 867
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A B A
    Vykurovanie   A C C
Chladenie Trieda energetickej účinnosti   A++ A+ A+
  Výkon P návrh kW 3.40 5.00 5.70
  SEER   6.24 5.92 6.08
  Ročná spotreba energie kWh/rok 191 295 328
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A A
  Výkon P návrh kW 3.10 4.35 4.71
  SCOP/A   4.43 3.86 3.87
  Ročná spotreba energie kWh/rok 979 1,578 1,704
Poznámky (1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
  (2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch
  (3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;
  (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.