Specifications Table for FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Príkon Chladenie Men. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Kúrenie Men. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 200 200 200 200
    Šírka mm 750 750 1,150 1,150
    Hĺbka mm 620 620 620 620
Weight Jednotka kg 21 21 30 30
Ventilátor Atmosférický tlak vonkajšieho prostredia Men. Pa 30 30 40 40
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 53 53 55 56
  Vykurovanie dBA 53 53 55 56
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 35 35 38 38
    Nízka dBA 27 27 30 30
  Kúrenie Vysoké dBA 35 35 38 38
    Nízka dBA 27 27 30 30
    Men. dBA 33 33 36 35
  Kúrenie Men. dBA 33 33 36 36
Pripojenia potrubí Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Vypúšťanie   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Control systems Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Power supply Názov   V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 230 230 220-240 220-240