Specifications Table for FDQ-C / RZQSG-L(3/8)V1

FDQ125C7VEB / RZQSG125L8V1B
Chladiaci výkon Men. kW 12.0
Vykurovací výkon Men. kW 13.5
Nominálna účinnosť EER   3.21
  COP   3.51
  Annual energy consumption kWh 1,870
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A
    Vykurovanie   B
Chladenie Trieda energetickej účinnosti   A
  Výkon P návrh kW 12.00
  SEER   5.20
  Ročná spotreba energie kWh/rok 807.692
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A
  Výkon P návrh kW 7.60
  SCOP/A   3.90
  Ročná spotreba energie kWh/rok 2,728.205
Poznámky (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž