Specifications Table for FDQ-B / RZQS-DV1

FDQ125B8V3B9 / RZQS125D7V1B
Chladiaci výkon Men. kW 12.5 (1)
Vykurovací výkon Men. kW 14 (2)
Nominálna účinnosť EER   2.91
  COP   3.53
  Annual energy consumption kWh 2,148
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   C
    Vykurovanie   B
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m
  (3) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž