Specifications Table for FCQG-F / RXS-J

FCQG35FVEB / RXS35J2V1B FCQG50FVEB / RXS50J2V1B
Chladiaci výkon Men. kW 3.40 (3) 5.00 (3)
Vykurovací výkon Men. kW 4.20 (4) 6.00 (4)
Nominálna účinnosť EER   3.58 3.55
  COP   3.41 3.70
  Annual energy consumption kWh 475 705
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A
    Vykurovanie   B A
Poznámky (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť) (1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)
  (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky) (2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)
  (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m (3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m
  (4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m (4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m
  (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž