Specifications Table for FCQG-F / AZQS-B(8)V1 A

FCQG71FVEB / AZQS71B2V1B A FCQG100FVEB / AZQS100B8V1B A FCQG125FVEB / AZQS125B8V1B A FCQG140FVEB / AZQS140B8V1B A
Chladiaci výkon Men. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Vykurovací výkon Men. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Nominálna účinnosť EER   3.11 3.21 3.10 2.81
  COP   3.61 3.50 3.41 3.30
  Annual energy consumption kWh 1,093 1,480 1,952 2,313
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   B A B C
    Vykurovanie   A B B C
Chladenie Trieda energetickej účinnosti   A+ A    
  Výkon P návrh kW 6.80 9.50    
  SEER   5.70 5.50    
  Ročná spotreba energie kWh/rok 418 605    
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A    
  Výkon P návrh kW 6.33 7.60    
  SCOP/A   4.00 3.85    
  Ročná spotreba energie kWh/rok 2,216 2,762    
Poznámky (1) - Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  (2) - Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825 (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž
  (3) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES (3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES (3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES
    (4) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (4) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (4) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2
    (5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch
    (6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny