Specifications Table for FCAG-A / RQ-BW1

FCAG71AVEB / RQ71B8W1B FCAG100AVEB / RQ100B8W1B FCAG125AVEB / RQ125B8W1B
Chladiaci výkon Men. kW 7.10 (1) 10.0 (1) 12.5 (1)
Vykurovací výkon Men. kW 8.00 (2) 11.2 (2) 14.6 (2)
Nominálna účinnosť EER   2.70 2.81 2.69
  COP   2.89 3.06 2.89
  Annual energy consumption kWh 1,315 1,780 2,325
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   D C D
    Vykurovanie   D D D
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m