Specifications Table for FBQ-D / RXS-L3

FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B
Chladiaci výkon Men. kW 3.4 (2)
Vykurovací výkon Men. kW 4.00 (2)
Nominálna účinnosť EER   3.99 (1)
  COP   4.02 (1)
  Annual energy consumption kWh 426
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A
    Vykurovanie   A
Poznámky (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž